Ampumakerho 2020

Kesällä 2020 järjestettiin Naakijoiden nuorille ampumakerho, jossa opeteltiin hirvenkävelyn ja -hölkän perusteita eli kivääriammuntaa ja arviointia. Kerho kokoontui kuusi kertaa kesän aikana, osallistujia oli 12. Vetäjinä kerhossa toimivat Uula Simppala ja Sakari Koivuperä. Kiitokset vetäjille hyvästä opastuksesta ja Simoselle sponsoroinnista!