Hirvenpyynti 2022

Vuonna 2022 Sodankylän yhteisluvasta on saatu 11 aikuista ja 5 vasaa. Lupia on niin niukasti, että kesä- ja hirvikokouksen päätöksellä niitä ei jaeta lainkaan porukoille vaan kaikki aikuisten luvat jäävät seuralle.  

Metsästyksenjohtaja on Jani Kustula ja varajohtaja Sari Jokiniemi.

Seuran hirvenpyynnin lupa

PÄIVITETTY 13.10.2022

Kesä- ja hirvikokouksessa nimettiin kolme ryhmänjohtajaa, joiden alle kaikki ampujaporukat jaettiin. Kullakin ryhmänjohtajalla on kolme seuran aikuisen lupaa jaettavaksi alaisilleen ryhmille. Näiden lisäksi aiemmin marraskuulle säästetyt kaksi seuran aikuisen lupaa ja yksi vasalupa on myös vapautettu nyt pyydettäväksi. Ryhmänjohtajiksi nimettiin Jani Kustula, Sami Koivuperä ja Eino Junttila, ryhmien jako alla. 

RYHMÄNJOHTAJA: JANI KUSTULA (puh. 040 716 1621)

ampujia 68

AIKIO SAMI                                  

MARTIN KEIJO               

MATTANEN JYRKI         

NIKKARILA JUHA           

YLITALO HEIDI               

MÄKELÄ MARKO           

TAKALA TAPIO               

TAPANINEN MIKA        


RYHMÄNJOHTAJA: SAMI KOIVUPERÄ (puh. 046 906 0714)

ampujia 74

JOKINIEMI ERKKI           

JOKINIEMI PASI             

KANGAS ATTE                

KERÄNEN ANTTI            

KOIVUPERÄ SAMI         

SYVÄJÄRVI SIMO          

SYVÄJÄRVI TAPIO         

SÄRKELÄ MARKUS        


RYHMÄNJOHTAJA: EINO JUNTTILA (puh. 040 517 1546)

ampujia 67

JUNTTILA EINO                                    

KOKKONIEMI SAMULI                       

LINTULA RISTO                                    

LINTULA TAPIO                                   

OLLILA JOUNI                                       

OLLILA KEIJO                                        

PUUNUVAARA MARTTI                     


Seuran hirvenpyynti alkaa torstaina 1.9.2022. Lupa seuran hirvien pyyntiin kysytään omalta ryhmänjohtajalta (paitsi vasalupa aina Jani Kustulalta) edellisenä iltana ennen klo 18.

Lupa pyydetään ja annetaan kirjallisena WhatsApp- tai tekstiviestillä. Lupaa pyytäessä annetaan ryhmänjohtajalle tieto, ketä lähtee metsään, mihin aikaan ja mille alueelle. Lupa myös palautetaan, jos se ei tule päivän aikana käytetyksi.

Seuran ulkopuolisia ei tuoda pyytämään seuran hirviä.

Metsässä on oltava ainakin yksi metsästyksenjohtaja tai varametsästyksenjohtaja. Pyydettävien hirvien uros/naaras-suhteessa pyritään 60/40 lukuihin.

Oma Riistaan tehdään kolme ”seuran hirvenpyytäjät” -ryhmää ryhmänjohtajien alle. Ryhmänjohtaja luo metsästyspäivät Oma riistaan. Kaatoilmoitus tehdään välittömästi luvan antaneelle ryhmänjohtajalle. Kaataja tekee kaatoilmoituksen myös Oma riistaan mieluiten vuorokauden kuluessa. Kaikki havainnot on kirjattava Oma Riistaan.

Seuran hirvien paloittelu ja pakastaminen

Seuran hirven kaataja mahdollisine seurueineen on vastuussa hirvestä loppuun asti. Hirvi tuodaan Tievatuvalle nyljettäväksi ja kylmiöön riippumaan. Kaataja hoitaa hirven paloitteluun ja pakastamiseen riittävän määrän porukkaa. Paloittelussa ja pakastamisessa on vähintään yksi hallituksen jäsen apuna ja ohjaamassa, että lihojen luettelointi jne. menee sovittujen käytänteiden mukaisesti. Paloittelusta sovitaan mahdollisimman pian kaadon jälkeen suoraan metsästyksenjohtajan kanssa.

Lihanpaloitteluun on poikkeuksellisesti tänä vuonna otettu käyttöön ns. talkookannustin eli jokainen seuran hirvien paloitteluun ja pakastamiseen osallistuva saa 1,5 kg jauhelihaa per paloiteltu hirvi. Hirven ampuja saa ampumastaan hirvestä 1,5kg käristyslihaa ja hirven ruhon hakijalle korvataan mönkijän käytöstä 20€ (em. talkookannustimet päivitetty voimaan 13.10.2022 alkaen).

Muistetaan maanomistajalle kuuluva lihaosuus, kun hirvi kaatuu yksityismaille.

_______________________________________________________________________________


Kylmiön ja lihahuoneen käyttö: Kylmiön ja lihahuoneen käytöstä tehdään ilmoitus kiinteistönhoitaja Tuomo Kustulalle (puh. 040 520 8097). Myös pelkän nylkytornin käytöstä on ilmoitettava kiinteistönhoitajalle. Avain joko Antero Hoppulalta, Tuomo ja Sinikka Kustulalta tai Sari Jokiniemeltä.

Koneiden käyttömaksut ja riiputusmaksu:

  • kylmiön ja lihankäsittelylaitteiden käytöstä könttämaksu 15€/eläin
  • vakuumipussit kpl-hintojen mukaan

HUOM! Kylmiö ja lihankäsittelylaitteet vain jäsenille!

Kylmähuone ja lihankäsittelyhuone laitteineen ovat ainoastaan jäsenten käytettävissä. Kylmähuonetta ei  vuokrata ulkopuolisille. Jäsen saa halutessaan tuoda kylmiöön oman hirvensä tm. roikkumaan ja käsiteltäväksi, mutta ei saa tuoda seuran ulkopuolista porukkaa avuksi. Huom! Seura ei ole vastuussa kylmähuoneessa riippuvista hirvistä, vaan jokaisella on vastuu omastaan.

Kylmiön ja koneiden käyttö on kirjattava Tievatuvan pöydällä olevaan listaan.

Hirventaljat: Taljat tuodaan varastoon, suolataan ja kuitataan taljavaraston postilaatikossa olevaan listaan. 

Jos todetaan, että kylmähuone tai lihankäsittelyhuone tai -koneet on porukan jäljiltä huonosti siivottu, peritään sakkona 50€ siivousmaksua. Piha-alueella ei saa pestä peräkärryä tai auton kuljetustiloja.

Kysykää reilusti neuvoa, jos koneiden käytössä on jotain ongelmia, ettei osaamattomalla käytöllä rikottaisi koneita.


Samaan metsästystilanteeseen ei kaadeta kaksoisvasoja tai vasaa ja emää. Sen lisäksi vasalta emän ampuminen on juridisesti kiellettyä syyskuun aikana ja eettisesti kiellettyä aina (naaraan vasasuoja).


Ohjeita OmaRiista-ohjelman käyttöön osoitteesta riistainfo.fi