Ampumarata

Huotarivaaran ampumarata

Naakijat ry omistaa Huotarivaaran ampumaradan yhdessä Unarinperän Metsästysseuran kanssa.  Ampumaradan osoite on Meltauksentie 3442. Ampumaradalla on luotiaserata ja haulikkorata (metsästyshaulikko).

Ampumaradalla järjestetään karhu- ja hirvikoeammuntoja loppukesästä ja alkusyksystä (tarkat ajat ilmoitetaan ajankohtaista-osiossa). Jäseniä kannustetaan käymään radalla harjoittelemassa muulloinkin.

AMPUMARADAN TOIMINTA-AJAT: ma-la klo 9-21, su ja pyhäpäivinä klo 10-20

HUOM! Ampumaradan käyttö on kielletty juhannusaattona ja -päivänä, jouluaattona ja -päivänä sekä tapaninpäivänä.

Ampumaradalla saavat kilpailujen ulkopuolella harrastaa ammuntaa Metsästysseura Naakijat ry:n ja Unarinperän Metsästysseura ry:n jäsenet sekä muut yksityiset henkilöt ja yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan. Ampumaradan portti pidetään aina lukittuna, koodin avainsäilöön saa ratavastaava Uula Simppalalta (p. 040 761 1044) tai ampumaratamestari Sakari Koivuperältä (p. 040 012 7563).

Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava ampumaradan järjestyssääntöjä.

Ampumaradan portti pidetään aina lukittuna. Avain löytyy infotaulun viereisestä avainsäilöstä. Avainsäilön koodin saa ratavastaavalta tai ampumaratamestarilta.
Infotaulu ampumaradan portilla.

Alla tiivistettynä toimintaohjeet radalle:

Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty. Alkoholinkäyttö ja alkoholin vaikutuksen alaisena liikkuminen rata-alueella on kielletty.

 • Ennen ammunnan aloittamista:
  • Nosta liput tiedottamaan käynnissä olevasta ammunnasta. Liput löytyvät lipputankoihin kiinnitetyistä postilaatikoista.
  • Varmista, ettei ketään ole asiaankuulumattomissa paikoissa. 
 • Ammunnan aikana:
  • Liiku ainoastaan turvallisella alueella.
  • Ammu ainoastaan ampumaradalla sallituilla aseilla, kaliipereilla ja patruunoilla.
  • Pidä rata-alueella liikkuessa ase aina lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna.
  • Huolehdi, että aseen piippu osoittaa aina turvalliseen suuntaan.
 • Ammunnan jälkeen:
  • Siivoa ampumarata-alue ja vie lajitellut jätteet keräysastioihin 75m ampumakopin sivustalle. Keräysastiat :
   • hylsyt (kiväärin patruunat)
   • hylsyt (haulikon patruunat)
   • taulut (ym. pahvi- ja kartonki)
   • sekajäte
   • puujäte liiteriin
  • Kirjaa ammutut laukausmäärät ohjeiden mukaisesti ampumapäiväkirjaan.
   • Ampumapäiväkirjaa säilytetään 75m ampumakopissa.
   • Kirjaa päiväkirjaan huolellisesti kaikki siinä kysytyt tiedot joka kerta radalla käydessäsi.
   • Jos ampujia on enemmän kuin yksi, kirjatkaa koko porukan laukaukset yhteensä yhdelle sivulle.
   • Katso mallia kirjaukseen päiväkirjan kahdelta ensimmäiseltä sivulta.
  • Laske ammunnasta kertovat liput alas.
  • Lukitse portti huolellisesti ja palauta avain avainsäilöön.

Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle.