Hirvenpyynti 2021

Vuonna 2021 hirvilupia saatiin yhteisluvasta 38 aikuista ja 23 vasaa. Luvat on jaettu porukoille siten, että 6 ampujalla sai aikuisen ja 2 ampujalla vasan.

Metsästyksenjohtaja on Jani Kustula ja varajohtaja Eino Junttila.
Seuran hirvenpyynnin lupa Jani Kustulalta.

Kaatoilmoitus tehdään Oma riista -ohjelmassa mieluiten saman päivän aikana, kuitenkin viimeistään 3 vuorokauden kuluessa kaadosta. Ilmoitus kaadosta saman tien myös Jani Kustulalle tekstiviestillä/ WhatsApp-viestillä, puh. 040 716 1621. Kaikki metsästyspäivät ja havainnot on kirjattava Oma riistaan.

Hirvilupamaksut: aikuisesta 130€ ja vasasta 55€.
Maksakaa hirvilupamaksu seuran tilille FI07 5641 2520 0108 44 joko heti kaadon jälkeen tai yhdessä riiputus- ja koneidenkäyttömaksun kanssa viimeistään silloin, kun hirvi/lihat viedään pois Tievatuvalta. Merkitkää maksaessanne viestikenttään seurueen johtajan nimi, oliko kyseessä aikuinen vai vasa ja kaatopäivämäärä.  Lisäksi vuosikokouksen päätöksellä katetaan viime vuoden yhteisluvalle maksamatta jäänyt osuus 560€ perimällä hirvenpyytäjiltä 3€/ampuja. Porukat maksavat em. maksun seuran tilille kootusti porukan ensimmäisen hirven lupamaksun yhteydessä (merkitään viestikenttään 3EUR x ampujämäärä)

Kylmiön ja lihahuoneen käyttö: Kylmiön ja lihahuoneen käytöstä tehdään ilmoitus kiinteistönhoitaja Tuomo Kustulalle (puh. 040 520 8097). Myös pelkän nylkytornin käytöstä on ilmoitettava kiinteistönhoitajalle. Avain joko Antero Hoppulalta, Tuomo ja Sinikka Kustulalta tai Sari Jokiniemeltä.

Koneiden käyttömaksut ja riiputusmaksu:

  • kylmiön ja lihankäsittelylaitteiden käytöstä könttämaksu 15€/eläin
  • vakuumipussit kpl-hintojen mukaan

HUOM! Kylmiö ja lihankäsittelylaitteet vain jäsenille!

Kylmähuone ja lihankäsittelyhuone laitteineen ovat ainoastaan jäsenten käytettävissä. Kylmähuonetta ei  vuokrata ulkopuolisille. Jäsen saa halutessaan tuoda kylmiöön oman hirvensä tm. roikkumaan ja käsiteltäväksi, mutta ei saa tuoda seuran ulkopuolista porukkaa avuksi. Huom! Seura ei ole vastuussa kylmähuoneessa riippuvista hirvistä, vaan jokaisella on vastuu omastaan.

Jos maksatte kylmiön tai koneiden käyttömaksua erillään kaatolupamaksusta, eritelkää viestikenttään, mitä olette maksamassa ja kenen seurueen hirvestä on kyse. Kylmiön ja koneiden käyttö on kirjattava Tievatuvan pöydällä olevaan listaan.

Sairaan hirven tarkastamisen kulut: Sairaan hirven tarkastamisesta koituvat kulut eivät jää metsästäjän kustannukseksi, vaan kulut maksaa seura, jos ei RHY niitä maksa. Seura maksaa max. kymmenen tapauksen tarkastuskulut kaudessa.

Hirventaljat: Taljat tuodaan varastoon, suolataan ja kuitataan taljavaraston postilaatikossa olevaan listaan. Tuomatta jätetystä nahkasta peritään 20€. Vasan nahat on tuotava joka tapauksessa ja niihin laitettava puumerkki myöhempää tarkastusta varten.

Jos todetaan, että kylmähuone tai lihankäsittelyhuone tai -koneet on porukan jäljiltä huonosti siivottu, peritään sakkona 50€ siivousmaksua. Piha-alueella ei saa pestä peräkärryä tai auton kuljetustiloja.

Kysykää reilusti neuvoa, jos koneiden käytössä on jotain ongelmia, ettei osaamattomalla käytöllä rikottaisi koneita.

Seuran hirveä pyydettäessä ampuja huolehtii hirven Tievatuvalle, nylkee ja on mukana myös paloittelussa. Apua toki annetaan tarvittaessa, mutta ampuja mahdollisine seurueineen on vastuussa hirvestä ns. loppuun asti. Lupa pyydetään Jani Kustulalta ennen pyyntiin lähtöä ja se pitää muistaa myös palauttaa metsästyspäivän päätteeksi, jos sitä ei tullut käytettyä. 


Samaan metsästystilanteeseen ei kaadeta kaksoisvasoja tai vasaa ja emää. Sen lisäksi naaraan vasasuoja (vasalta emän ampuminen) on juridisesti kiellettyä syyskuun aikana ja eettisesti kiellettyä aina.


Ohjeita OmaRiista-ohjelman käyttöön osoitteesta riistainfo.fi