Hirvenpyynti 2018

Vuonna 2018 hirvilupia saatiin yhteisluvasta 30 aikuista ja 16 vasaa, UKK-puistoon 4 aikuista ja 1 vasa. Luvat on jaettu porukoille siten, että 7 ampujalla sai aikuisen ja 3 ampujalla vasan, puistossa 4 ampujalla aikuisen.

Hirvilupamaksut: 21€/ampuja eli aikuisesta 147€ ja vasasta 63€.
Maksakaa hirvilupamaksu seuran tilille FI07 5641 2520 0108 44 mahdollisimman pian kaadon jälkeen. Merkitkää maksaessanne viestikenttään seurueen johtajan nimi, oliko kyseessä aikuinen vai vasa ja kaatopäivämäärä. 

Kaatoilmoitus: Kaatoilmoitus tehdään Oma riista -ohjelmassa ja tekstiviestillä hirvenpyynnin johtajalle (Hannu Simppala, p.040 523 6967). Samoin kaikki metsästyspäivät ja havainnot on kirjattava Oma riistaan

Seuran hirvenpyynnin lupa: Hannu Simppala. Ne jotka haluavat, lähtevät yhdessä pyytämään seuran hirveä la 1.9.2018 klo 7 aamulla Tievatuvalta.

Lihahuoneen käyttö: Lihahuoneen käytöstä tehdään ilmoitus kiinteistönhoitaja Tuomo Kustulalle (p.040 520 8097). Avain joko Antero Hoppulalta, Tuomo Kustulalta tai Hannu Simppalalta.

Koneiden käyttömaksut ja riiputusmaksu:

  • riiputusmaksu 10€
  • lihasaha 10€/hirvi ja 5€/vasa tai poro
  • muut koneet 5€/kerta (vain jäsenille)
  • pussit kpl-hintojen mukaan

Riiputusmaksua ei erikseen peritä niiltä, jotka käyttävät koneita.
Maksaessanne riiputusmaksua tai koneiden käyttömaksuja eritelkää viestikenttään, mitä olette maksamassa ja kenen seurueen hirvestä on kyse. 

Kylmähuonetta voidaan vuokrata myös ulkopuolisille silloin, kun tilaa on. Huom! Seura ei ole vastuussa kylmähuoneessa riippuvista hirvistä, vaan jokaisella on vastuu omastaan. Kylmähuoneen käytön hinta ulkopuolisille 25€/vrk, enintään 5 vuorokauden ajan, lihankäsittelykoneet eivät ole seuran ulkopuolisten käytettävissä.

Hirventaljat: Taljat tuodaan varastoon, suolataan ja kuitataan. Tuomatta jätetystä nahkasta peritään 22€. Vasan nahat on tuotava joka tapauksessa ja niihin laitettava puumerkki myöhempää tarkastusta varten.

Jos todetaan, että kylmähuone tai lihankäsittelyhuone tai -koneet on porukan jäljiltä huonosti siivottu, peritään sakkona 50€ siivousmaksua.

Kysykää reilusti neuvoa, jos koneiden käytössä on jotain ongelmia, ettei osaamattomalla käytöllä rikottaisi koneita.