Seuran toiminta

Metsästysseura Naakijat ry:n tarkoitus on mahdollistaa ja ylläpitää jäsenilleen metsästysharrastus alueellaan. Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen.

Seuran sääntöjen mukaisesti seura harjoittaa myös riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua, kenneltoimintaa ja edistää turvallista ja eettistä metsästystä. Seura toimii metsästyksen eettisten ja moraalisten arvojen mukaan niin, ettei alueen riistakanta eikä luonnon monimuotoisuus ole uhattuna. Naakijat ry:n toiminnan lähtökohtana on vastuullinen metsästäjä, joka toimii suositusten ja sääntöjen mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita pääasiassa Sodankylän kunnan länsi- ja lounaisosasta kylien Riipi, Hinganmaa, Kaarto ja Syväjärvi ympäristöstä.

Naakijat ry toteuttaa alueellaan riistanhoitoa mm. ylläpitämällä riistapeltoja ja asentamalla nuolukiviä hirville. Myös pienpetopyynti on merkittävässä asemassa seuran riistanhoitotyössä.

Seura valvoo metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä ja seuraa aktiivisesti toimialueensa riistatilannetta. Naakijat ry myös kouluttaa jäseniään ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia sekä ylläpitää Unarinperän Metsästysseuran kanssa yhteisomistuksessa olevaa ampumarataa Huotarivaarassa.

Seurassa opastetaan nuoria turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun (Metsoleirit). Lisäksi seurassa on aktiivista kenneltoimintaa linnun- ja hirvenhaukkukokeiden muodossa.

Seura järjestää kerran vuodessa jäsenilleen ja maanomistajilleen peijaiset sekä hirvenlihahuutokauppoja ym. lisätoimintaa 2-3 kertaa kaudessa.