Seuran toiminta

Metsästysseura Naakijat ry:n tarkoitus on mahdollistaa ja ylläpitää jäsenilleen metsästysharrastus alueellaan. Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen.

Seuran sääntöjen mukaisesti seura harjoittaa myös riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua, kenneltoimintaa ja edistää turvallista ja eettistä metsästystä. Seura toimii metsästyksen eettisten ja moraalisten arvojen mukaan niin, ettei alueen riistakanta eikä luonnon monimuotoisuus ole uhattuna. Naakijat ry:n toiminnan lähtökohtana on vastuullinen metsästäjä, joka toimii suositusten ja sääntöjen mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita pääasiassa Sodankylän kunnan länsi- ja lounaisosasta kylien Riipi, Hinganmaa, Kaarto ja Syväjärvi ympäristöstä.

Naakijat ry toteuttaa alueellaan riistanhoitoa mm. ylläpitämällä riistapeltoja, ruokkimalla vesilintuja ja asentamalla nuolukiviä hirville. Myös pienpetopyynti on merkittävässä asemassa seuran riistanhoitotyössä

Seura valvoo metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä ja seuraa aktiivisesti toimialueensa riistatilannetta. Naakijat ry myös kouluttaa jäseniään ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia sekä ylläpitää Unarinperän Metsästysseuran kanssa yhteisomistuksessa olevaa ampumarataa Huotarivaarassa.

Seurassa opastetaan nuoria turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun (Metsoleirit). Lisäksi seurassa on aktiivista kenneltoimintaa linnun- ja hirvenhaukkukokeiden muodossa.

Seura järjestää kerran vuodessa jäsenilleen ja maanomistajilleen peijaiset, pääsääntöisesti joulukuun aikana, sekä hirvenlihahuutokauppoja ym. lisätoimintaa 2-3 kertaa kaudessa.