Hirvenpyynti 2023

Vuonna 2023 Sodankylän yhteisluvasta saatiin hirvilupia 15 aikuista ja 9 vasaa. Luvat on jaettu porukoille siten, että 12 ampujalla saa aikuisen ja 6 ampujalla vasan. Lupajaon jakojäännös on kahdestoistaosa aikuisesta tai kuudesosa vasasta. Jakojäännös tasataan lihaosuutena, ei euroina.

Seuralle jäi jaon jälkeen pyydettäväksi kaksi aikuista hirveä.

Seuran hirvenpyynnin johtaja

Metsästyksenjohtaja on Jani Kustula ja varajohtaja Risto Kangas.


Kaatoilmoitus

Kaatoilmoitus tehdään Oma riista -ohjelmassa mieluiten saman päivän aikana, kuitenkin viimeistään 3 vuorokauden kuluessa kaadosta. Samoin kaikki metsästyspäivät ja havainnot on kirjattava Oma riistaan. Kaadosta on ilmoitettava myös Jani Kustulalle teksti- tai WhatsApp-viestillä, puh. 040 716 1621.


Hirvilupamaksut

Hirvilupamaksut ovat 130€ aikuisesta ja 55€ vasasta.

Maksakaa hirvilupamaksu seuran tilille FI07 5641 2520 0108 44 joko heti kaadon jälkeen tai yhdessä riiputus- ja koneidenkäyttömaksun kanssa viimeistään silloin, kun hirvi/lihat viedään pois Tievatuvalta. Merkitkää maksaessanne viestikenttään seurueen johtajan nimi, oliko kyseessä aikuinen vai vasa ja kaatopäivämäärä.


Sairaan hirven tarkastamisen kulut

Sairaan hirven tarkastamisesta koituvat kulut eivät jää metsästäjän kustannukseksi, vaan kulut maksaa seura, jos ei RHY niitä maksa. Seura maksaa max. kymmenen tapauksen tarkastuskulut kaudessa.


Kylmiö ja lihankäsittelyhuone

Kylmiö ja lihankäsittelyhuone laitteineen ovat ainoastaan jäsenten käytettävissä. Jäsen saa halutessaan tuoda kylmiöön oman hirven tm. roikkumaan ja käsiteltäväksi, mutta ei saa tuoda seuran ulkopuolista porukkaa avuksi.

Kylmiön ja lihankäsittelyhuoneen käytöstä tehdään ilmoitus kiinteistönhoitaja Tuomo Kustulalle (puh. 040 520 8097). Avain joko Antero Hoppulalta, Tuomo ja Sinikka Kustulalta tai Sari Jokiniemeltä.

Kylmähuoneen ja/tai lihankäsittelylaitteiden käytöstä maksetaan könttänä 15€/eläin, vakuumipussit erikseen kpl-hintojen mukaan. Koneiden ja kylmiön käyttö on kirjattava Tievatuvan pöydällä olevaan listaan. Jos maksatte kylmiön tai koneiden käyttömaksua erillään kaatolupamaksusta, eritelkää viestikenttään, mitä olette maksamassa ja kenen seurueen hirvestä on kyse.

Huom! Seura ei ole vastuussa kylmähuoneessa riippuvista hirvistä, vaan jokaisella on vastuu omastaan.


Hirventaljat

Taljat tuodaan varastoon, suolataan ja kuitataan taljavaraston postilaatikossa olevaan listaan. Tuomatta jätetystä nahkasta peritään 25€. Vasan nahat on tuotava joka tapauksessa ja niihin laitettava puumerkki myöhempää tarkastusta varten.


Seuran hirvien hirvenpyynnin lupa

Seuran hirvien pyyntiin lupa kysytään Jani Kustulalta. Lupa pyydetään ennen pyyntiin lähtöä ja palautetaan lupa, jos se ei tule päivän aikana käytetyksi. Lupa pyydetään teksti-/WhatsApp-viestillä.


Seuran hirvien paloittelu ja pakastaminen

Seuran hirven kaataja mahdollisine seurueineen on vastuussa hirvestä loppuun asti. Hirvi tuodaan Tievatuvalle nyljettäväksi ja kylmiöön riippumaan. Kaataja hoitaa hirven paloitteluun ja pakastamiseen riittävän määrän porukkaa (max. 8 henkilöä). Paloittelussa ja pakastamisessa on vähintään yksi hallituksen jäsen apuna ja ohjaamassa, että lihojen luettelointi jne. menee sovittujen käytänteiden mukaisesti. Paloittelusta sovitaan mahdollisimman pian kaadon jälkeen Jani Kustulan kanssa.

Jokainen seuran hirvien paloitteluun ja pakastamiseen osallistuva saa 1,5 kg jauhelihaa per paloiteltu hirvi. Hirven ampuja saa ampumastaan hirvestä 1,5kg käristyslihaa ja hirven ruhon hakijalle korvataan mönkijän/kelkan käytöstä 20€.


Muut hirvenpyyntiin liittyvät asiat

Siivousmaksu on 50€, jos todetaan, että kylmähuone tai lihankäsittelyhuone tai -koneet on porukan jäljiltä huonosti siivottu.

Hirveä nylkypaikalle tuotaessa suositellaan jo peräkärrystä ottaessa käytettävän henkaria ja vinssinostinta.

Piha-alueella ei saa pestä peräkärryjä tai pakettiauton kuljetustiloja.

Kiinnitetään huomiota siihen, että ruhosta on veret valutettu jo metsässä (minimoidaan Tievatuvalle tulevan veren määrä). 

Samaan metsästystilanteeseen ei kaadeta vasaa ja emää. Sen lisäksi vasalta emän ampuminen on juridisesti kiellettyä syyskuun aikana ja eettisesti kiellettyä aina (naaraan vasasuoja).

Muistetaan maanomistajalle kuuluva lihaosuus, kun hirvi kaatuu yksityismaille!

Ohjeita OmaRiista-ohjelman käyttöön osoitteesta riistainfo.fi