Joukhaisselän ja Keulakkopään tuulipuistojen seurantahanke, kysely

17.3.2020

Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua Joukhaisselän ja Keulakkopään tuulipuistojen seurantahankkeeseen. Eurofins Ahma Oy tekee haastatteluihin perustuvaa seurantaa Joukhaisselän ja Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimapuistojen vaikutuksista metsästykseen ja riistaeläimiin. 

Vastaavia haastatteluja on tehty jo tuulipuistojen rakentamisvaiheessa ja heti niiden toiminnan alkuvaiheessa. Aiemmissa haastatteluissa keskityttiin voimaloiden rakentamisvaiheen vaikutuksiin. Nyt seurannat uusitaan, kun voimalat ovat toimineet jo muutaman vuoden ajan. Tarkoitus on selvittää, millä tavalla voimalat vaikuttavat riistaan ja metsästykseen toimiessaan. Palautetta voi kuitenkin antaa edelleen myös rakentamisvaiheen vaikutuksista, etenkin jos vaikutukset ovat jääneet pysyviksi. 

Alta löytyy word-dokumenttina haastattelun kysymysrunko, johon voi vastata melko vapaamuotoisesti, esim. lisäämällä vastaukset eri fontilla/värillä kysymysten väliin ja palauttamalla sitten tallennetun vastausdokumentin sähköpostilla . Jokaiseen kohtaan ei ole pakko vastata, ja viimeisenä kohtana kysytään ”muuta kommentoitavaa”. Siihen voi laittaa vapaasti kommenttia tuulipuistoihin ja niiden vaikutuksiin liittyen. Vastauksissa voi tuoda esille omia ja muiden alueella metsästävien henkilöiden havaintoja. 

Vastauksia toivotaan mieluiten maaliskuun loppuun mennessä, mutta tarvittaessa mukaan ehtii vielä huhtikuussakin. 

Vastaukset voi lähettää sähköpostilla Eurofins Ahma Oy:n ympäristöasiantuntijalle Osmo Heikkalalle sähköpostilla osmoheikkala@eurofins.fi